Політика конфіденційності

Ця політика конфіденційності (далі – «Політика») є невід'ємною частиною Умов користування для Автора і Видавництва. Терміни і поняття, що використовуються в цій Політиці, аналогічні термінам і поняттям, використовуваним в тексті Умов користування.

Політика поширюється на будь-які послуги та Сервіси, що пропонуються та/або надаються Адміністрацією Сайту через Сайт literary-tree.net.

Використання Сервісів Сайту означає беззастережну згоду Користувача з цією Політикою і зазначеними в ній умовами опрацювання його персональних даних. У разі відмови Користувача від дотримання даної Політики, він зобов'язаний утриматися від використання Сервісів та/або припинити використання Сервісів.

1. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ, ЯКІ ОПРАЦЬОВУЮТЬСЯ АДМІНІСТРАЦІЄЮ САЙТУ

1.1. Під персональними даними розуміється вся ідентифікаційна інформація (в тому числі персональні дані та інша персональна інформація), отримана Адміністрацією Сайту від Користувача під час його перебування на Сайті та/або при використанні Сервісів, що надаються Адміністрацією Сайту. Ця інформація, в разі необхідності, може бути використана для контактів з Користувачем як в онлайн режимі, так і іншими способами.

1.2. Персональні дані включають будь-яку інформацію, що стосується фізичної особи, яку ідентифіковано чи можна ідентифікувати за одним чи декількома факторами, що є визначальними для фізичної, фізіологічної, генетичної, розумової, економічної, культурної чи соціальної сутності такої фізичної особи.

1.3. Персональні дані надаються Користувачем виключно на добровільній основі і з його згоди.

1.4. Склад персональних даних:

1.4.1.Персональні дані Автора, що надаються ним при реєстрації Автора на Сайті, в тому числі:

· прізвище, ім'я, по батькові Автора;

· адреса електронної пошти Автора;

· контактний телефон Автора;

· інші контактні дані, зазначення яких передбачено при реєстрації Автора на Сайті.

1.4.2.Персональні дані представника Видавництва, що надаються ним при реєстрації Видавництва на Сайті, в тому числі:

· прізвище, ім'я, по батькові представника Видавництва;

· адреса електронної пошти представника Видавництва;

· контактний телефон представника Видавництва;

· інші контактні дані представника Видавництва, зазначення яких передбачено при реєстрації Видавництва на Сайті.

1.4.3.Персональні дані керівника Видавництва, зазначені у Свідоцтві про внесення Видавництва до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції.

1.4.4.Персональні дані Користувача, що надаються ним у процесі використання Сервісів, в тому числі: координати, що визначають місцезнаходження мобільного пристрою, з якого здійснюється доступ до Сервісів; інформація про Твори тощо.

1.4.5.Персональні дані, що надаються автоматично у зв'язку зі специфікою функціонування інформаційно-телекомунікаційної мережі Інтернет, в тому числі IP-адреса, файли cookies, журнали серверів, відомості про браузер (іншу програму, за допомогою якої Користувач отримує доступ до Сервісів), відомості про програмне забезпечення Користувача та інша подібна інформація.

 

2. ЦІЛІ ЗБОРУ ТА ОПРАЦЮВАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

2.1. Персональні дані Користувачів опрацьовуються Адміністрацією Сайту способами, в обсязі та в межах, необхідних для надання послуг Користувачам.

2.2. Персональні дані опрацьовуються Адміністрацією Сайту з такими цілями:

2.2.1. Реєстрація Користувачів;

2.2.2. Забезпечення функціонування Сайту і надання послуг Адміністрацією Сайту;

2.2.3. Ідентифікація Користувача при зверненні до Сайту;

2.2.4. Виконання умов договорів, що укладаються між Користувачами й Адміністрацією Сайту, в тому числі шляхом надання у випадках, передбачених умовами відповідних договорів, Автору і Видавництву контактних даних, Творів та іншого контенту, документів, необхідних для належного виконання зазначених договорів, і які містять персональні дані, відповідно, Автора і представника Видавництва;

2.2.5. Проведення маркетингових досліджень і збір статистичних даних;

2.2.6.Просування Сайту з рекламними та маркетинговими цілями за допомогою соціальних мереж та ресурсів, в тому числі, але не виключно, Facebook, LinkedIn, Twitter, Pinterest, Instagram;

2.2.7. Покращення Сервісів Сайту, в тому числі якості та зручності використання Сайту;

2.2.8. Надсилання інформаційних повідомлень і сповіщень Користувачам;

2.2.9.Можливість внесення змін до облікового запису Користувача в разі виникнення непередбачених ситуацій (наприклад, відновлення пароля в разі його крадіжки);

2.2.10.Підтримка Користувачів, зокрема з метою надання відповіді на запити і вирішення скарг щодо функціонування Сервісів Сайту, а також надання інформації про це розробникам Сайту та/або службі технічної підтримки Сайту;

2.2.11.Виявлення шахрайства та незаконної діяльності з метою захисту та уникнення шахрайських, несанкціонованих або незаконних дій, включаючи шахрайство з ідентифікаційними даними.

2.3. Персональні дані можуть опрацьовуватися Адміністрацією Сайту в інших цілях, досягнення яких прямо або побічно пов'язане з функціонуванням Сайту.

3. ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

3.1. Адміністрація Сайту зобов'язується не сприяти поширенню персональних даних Користувачів і не передавати цю інформацію третім особам, за винятком таких випадків:

3.1.1. Користувач висловив свою згоду на зазначені дії;

3.1.2.З метою виконання умов договорів, що укладаються між Користувачами й Адміністрацією Сайту, в тому числі шляхом надання у випадках, передбачених умовами відповідних договорів, Автору і Видавництву контактних даних, Творів та іншого контенту, документів, необхідних для належного виконання зазначених договорів, і які містять персональні дані, відповідно, Автора і представника Видавництва;

3.1.3.В результаті продажу Адміністрацією Сайту бізнесу (повністю або частково). При продажу Адміністрацією Сайту бізнесу права та обов'язки Користувачів не змінюються, а у набувача виникають права і обов'язки, передбачені цією Політикою;

3.1.4.В результаті передачі функцій опрацювання персональних даних сторонній організації, яка має право здійснювати таку діяльність;

3.1.5. В інших випадках, передбачених законодавством України.

3.2. Користувач має право на отримання інформації, що стосується опрацювання його персональних даних, в порядку та у спосіб, встановлені законодавством України.

3.3. Адміністрація Сайту може проводити статистичні, демографічні та маркетингові дослідження, використовуючи персональні дані. Результати даних досліджень не є конфіденційною інформацією. У будь-якому випадку Адміністрація Сайту гарантує, що результати досліджень будуть використовуватися без будь-якого зв'язку з особистою інформацією, наданою Користувачем, і не дозволять ідентифікувати конкретного Користувача.

3.4. Користувач висловлює свою згоду на отримання інформаційних повідомлень і сповіщень від Адміністрації Сайту на зареєстровану електронну адресу та номер мобільного телефону Користувача в будь-який час і будь-якого характеру, в тому числі і рекламного.

3.5. У випадку опрацювання персональних даних для цілей прямого маркетингу Користувач має право на заперечення проти такого опрацювання персональних даних тією мірою, якою це стосуються такого прямого маркетингу. Якщо Користувач заперечує проти опрацювання його персональних даних для цілей прямого маркетингу, Адміністрація Сайту не може більше опрацьовувати персональні дані цього Користувача для таких цілей. Користувач не може заперечити проти опрацювання його персональних даних для цілей наукового чи історичного дослідження, або статистичних цілей, якщо таке опрацювання є необхідним для виконання завдання на підставах суспільного інтересу.

3.6. Користувач має право на отримання його персональних даних, які він надав Адміністрації Сайту (доступ до персональних даних), та має право на передання таких даних третім особам. Таке право може бути обмежене законодавством України.

3.7. Користувач має право вимагати від Адміністрації Сайту виправлення або оновлення будь-якої інформації, яка стосується цього Користувача і є застарілою, недостовірною або неправильною.

3.8. Користувач має право на обмеження опрацювання Адміністрацією Сайту його персональних даних у разі настання таких обставин:

3.8.1. точність та правдивість персональних даних оскаржується Користувачем;

3.8.2.  опрацювання є незаконним та Користувач виступає проти видалення персональних даних і натомість надсилає запит на обмеження їх використання;

3.8.3.Адміністрації Сайту більше не потрібні персональні дані для цілей опрацювання, але їх вимагає Користувач для формування, здійснення або захисту правових претензій;

3.8.4.Користувач заперечив проти опрацювання персональних даних на підставах, які пов’язані з конкретною ситуацією Користувача, якщо Користувач вказує на порушення його інтересів, прав та свобод при опрацюванні персональних даних. В такому випадку обмеження опрацювання персональних даних здійснюється на період очікування Користувачем перевірки щодо того, чи переважають законні підстави опрацювання даних Адміністрацією Сайту над законними інтересами Користувача.

3.9. Користувач має право не підпадати під дію рішення Адміністрації Сайту, що ґрунтується винятково на автоматизованому опрацюванні персональних даних, якщо таке рішення породжує істотні правові наслідки для Користувача чи подібним чином істотно впливає на нього.

Вказане положення не застосовується, якщо рішення:

3.9.1.є необхідним для укладення чи виконання договору між Користувачем і Адміністрацією Сайту;

3.9.2. дозволено законодавством України;

3.9.3. ґрунтується на прямо висловленій згоді Користувача.

4. РОЗМІЩЕННЯ КОРИСТУВАЧЕМ ІНФОРМАЦІЇ ПРО СЕБЕ

4.1. Користувач може за своїм бажанням надавати третім особам будь-яку інформацію про себе в ході користування Сервісами. Дана інформація розцінюється як загальнодоступна, а тому Адміністрація Сайту не несе ніякої відповідальності за наслідки таких дій Користувача.

4.2. Користувач гарантує, що інформація, яка надається третім особам та Адміністрації Сайту, не може:

4.2.1. бути неправдивою, неточною або такою, що вводить в оману;

4.2.2. сприяти шахрайству, обману або зловживанню довірою;

4.2.3.порушувати або посягати на власність третьої особи, її комерційну таємницю або її право на недоторканність приватного життя;

4.2.4. закликати до вчинення злочину, а також розпалювати міжнаціональну ворожнечу;

4.2.5.містити відомості, що ображають честь, гідність чи ділову репутацію будь-якої особи, наклеп або погрози щодо будь-якої особи;

4.2.6.містити комп'ютерні віруси, а також інші комп'ютерні програми, спрямовані, зокрема, на завдання шкоди, незаконне вторгнення, таємне перехоплення або присвоєння даних;

4.2.7. містити матеріали рекламного характеру;

4.2.8. іншим чином порушувати чинне законодавство України.

5. ЗМІНА, ВИДАЛЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ, ВІДКЛИКАННЯ ЗГОДИ

5.1. Користувач Сервісів має право на свій розсуд в будь-який час змінити свою персональну інформацію за допомогою використання можливостей інтерфейсу Сайту, зокрема, з використанням Особистого кабінету Користувача. Відповідно до цілей цієї Політики, під зміною персональної інформації розуміється внесення Користувачем будь-яких змін у персональні дані, спрямоване на підтримку актуальності і достовірності зазначеної інформації.

5.2. Користувач Сервісів має право на свій розсуд в будь-який час видаляти свою персональну інформацію шляхом видалення з використанням інтерфейсу Сайту, зокрема, з використанням Особистого кабінету Користувача.

5.3. Користувач має право вимагати від Адміністрації Сайту уточнення його персональних даних, їх блокування або знищення в разі, якщо персональні дані є неповними, застарілими, неточними, незаконно отриманими або не є необхідними для заявленої мети опрацювання, а також здійснювати інші передбачені законодавством України дії щодо захисту своїх прав.

5.4. Право Користувача на зміну, видалення, блокування персональних даних може бути обмежене вимогами законодавства України.

5.5. Користувач має право відкликати свою згоду на опрацювання його персональних даних в будь-який момент. Відкликання згоди не впливає на законність опрацювання персональних даних, що ґрунтувалося на згоді до її відкликання. У разі відкликання згоди Користувача на опрацювання його персональних даних деякі послуги можуть бути недоступними для цього Користувача.

 

6. ОПРАЦЮВАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ З ВИКОРИСТАННЯМ ФАЙЛІВ COOKIE

6.1. Адміністрацією Сайту з метою забезпечення функціональності Сайту використовуються файли cookie (невеликі фрагменти даних, що зберігаються на комп'ютері Користувача), зокрема, для реалізації таких завдань:

6.1.1. Ідентифікація Користувачів;

6.1.2. Відслідковування стану сеансу доступу Користувачів;

6.1.3. Зберігання персональних налаштувань Користувачів.

6.2. Структура і характер даних, що містяться в файлах cookie, визначаються Адміністрацією Сайту самостійно.

6.3. Якщо Користувач не бажає, щоб при користуванні Сервісами Сайту використовувалися файли cookie, Користувач може змінити налаштування інтернет-браузера або пристрою. Для отримання додаткової інформації про те, як відхилити файли cookie за допомогою налаштувань інтернет-браузера, Користувач може звернутися до довідкового розділу відповідного інтернет-браузера.

6.4. У разі зміни налаштувань інтернет-браузера для відхилення файлів cookie, Користувач не зможе отримати доступ до всіх Сервісів Сайту.

6.5. Сайт може містити контент та посилання на інші сайти, якими керують треті особи, що також можуть використовувати файли cookie. Адміністрація Сайту не контролює ці сайти третіх осіб або їх файли cookie, і ця Політика не поширюється на них.

7. ЗБІР, ЗБЕРІГАННЯ І ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

7.1. Адміністрація Сайту здійснює збір, зберігання і використання персональних даних в суворій відповідності до цієї Політики. Адміністрація Сайту вживає всіх необхідних заходів для того, щоб належним чином забезпечити зберігання та використання отриманої інформації. Збір персональних даних відбувається автоматично при відвідуванні Сайту і використанні Сервісів Сайту, а також при заповненні Користувачем пропонованих форм.

7.2. Адміністрація Сайту робить все можливе, щоб звести до мінімуму ризик несанкціонованого доступу до персональних даних, а також ризик їх неналежного використання, однак не несе ніякої відповідальності у випадку отримання доступу до персональних даних третіми особами без вини Адміністрації Сайту.

7.3. У разі виникнення спірних ситуацій при використанні Сервісів Сайту, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України або публічною офертою про використання Сайту, розміщеного на домені literary-tree.net, Користувач зобов'язується надати Адміністрації Сайту персональні дані за її запитом, у тому числі і в письмовому вигляді.

7.4. Адміністрація Сайту гарантує вжиття всіх необхідних і достатніх заходів для забезпечення безпеки персональних даних при її опрацюванні. Адміністрація Сайту самостійно на свій розсуд вчиняє всі необхідні правові, організаційні та технічні дії з метою захисту персональних даних від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, надання, поширення персональних даних, а також від інших неправомірних дій щодо персональних даних.

7.5. Будь-які персональні дані, зібрані під час надання послуг, передаються і зберігаються в спеціалізованих центрах опрацювання даних. Тільки уповноважені Адміністрацією Сайту особи мають доступ до персональних даних, і вони можуть отримати доступ до даних лише для вирішення питань, пов'язаних із використанням Сервісів.

7.6. Персональні дані Користувача зберігаються протягом строку використання ним Сервісів. У разі відмови Користувача від використання Сервісів, персональні дані Користувача будуть видалені з баз даних (відповідно до даної Політики), за винятком випадків, коли такі дані потрібно зберігати з метою ведення податкового чи бухгалтерського обліку, вирішення спорів або запобігання шахрайству чи іншому правопорушенню.

7.7. Персональні дані, необхідні для ведення податкового чи бухгалтерського обліку, будуть зберігатися протягом 5 (п’яти) років після відмови Користувача від використання Сервісів.

7.8. У разі виникнення спірних питань, персональні дані будуть зберігатися до моменту виконання (задоволення) вимог або до моменту припинення таких вимог.

7.9. У разі виникнення підозр у вчиненні кримінального правопорушення, в тому числі шахрайства, чи в разі надання недостовірних відомостей, персональні дані будуть зберігатися протягом 10 років.

7.10.Якщо Особистий кабінет не використовувався протягом 3 (трьох) років, Адміністрація Сайту має право звернутися до Користувача з проханням підтвердити активність його облікового запису. У випадку неотримання ніякої відповіді протягом 5 (п’яти) календарних днів, Адміністрація Сайту може закрити обліковий запис, а персональні дані будуть видалені, якщо такі дані не потрібно зберігати з метою обліку, вирішення спорів або запобігання шахрайству чи іншим правопорушенням.

8. ЗМІНА ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ТА ЧИННЕ ЗАКОНОДАВСТВО

8.1. Адміністрація Сайту має право в односторонньому порядку на свій розсуд внести будь-які зміни в цю Політику конфіденційності. Актуальна редакція і всі попередні редакції Політики доступні на Сайті за адресою: literary-tree.net.

8.2. До положень цієї Політики і до відносин, що є предметом регулювання цієї Політики, застосовується законодавство України, зокрема Закон України «Про захист персональних даних», а також Загальний регламент про захист даних (Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2016/679 від 27.04.2016 про захист фізичних осіб у зв’язку з опрацюванням персональних даних і про вільний рух таких даних (GDPR)).